HAKKIMIZDA


Misyon

Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi’nün misyonu, çocuklara ve ailelere bilim, sanat ve toplumla ilgili eğlenceli oyunlar, ilham verici sergiler ve çocukların bireysel farklılıklarına göre çeşitli keşfetme etkinliklerini içeren programlar sunarak çocukların merak duygularını ateşleyip hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektir. Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi’nün misyonunun önemli bir boyutu çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri zengin ortamlar yaratmaktır. 

Vizyon

Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi’nün vizyonu, her yaştaki çocuğumuza yenilikçi öğrenme ortamları sunarak onların potansiyellerini açığa çıkarmalarını sağlamak için aile, okul, bilim insanları, sanatçılar ve çeşitli toplum liderleri arasında etkin bir iletişim merkezi haline gelerek Türkiye’de ki merkezler arasında lider olmaktır. Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi’nün 21. yüzyılda ulusal ve küresel problemlere yenilikçi, sağduyulu çözümler üretebilen, bilgiye ve öğrenme aşkına değer veren nesiller yetiştirmeye kendini adamıştır.

İlkelerimiz ve Değerlerimiz

Oyun. Biz oyun ve eğlenmenin, çocukların hayatı ve doğayı öğrenmede kendine özgü özel bir yeri olduğuna inanıyoruz. Çocuklar oyun oynarken duyma, görme, dokunma gibi çeşitli duyularıyla algılama fırsatları yakalayarak deneyimsel olarak daha kolay öğrenebilirler.

Çocuk-Aile. Biz, çocukların ve ailelerin bilim-teknoloji, sağlık ve refah, kültür ve sanat gibi alanlarda çeşitli deneyimleri birlikte yaşayarak önemli kazanımlar edineceklerine inanıyoruz.

Bireysel Farklılıklar. Biz, Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü için zenginleştirilmiş eğitim programları geliştirilirken ve uygulanırken çocukların yaş, ilgi, yetenek ve ihtiyaç gibi bireysel farklılıklarını dikkate alarak okullarındaki eğitim programlarını tamamlayıcı ve destekler nitelikte olmasına önem veriyoruz.

Eğitim. Biz, her öğrencinin araç-gereç kullanarak fiziksel olarak aktif olmalarının yanı sıra onların zihinsel olarak da aktif olmalarını sağlayacak etkileşimli ve sorgulayıcı yaklaşımlarla verilen eğitime ulaşma hakkı olduğuna inanıyoruz. Ancak böyle bir eğitimle öğrenme aşkı geliştirilebilir, yaratıcı ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirebiliriz.

  • Bilim. Biz sadece bilgili bireyler değil, bilimle ilgili anlayışları gelişmiş ve bilimin değerini takdir eden bireyler yetiştirmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Çocukların mümkün olan en erken yaştan itibaren bilimle ilgili çeşitli öğrenme ortamlarında bulunması onların doğal meraklarının gelişmesi açısından çok önemlidir.
  • Toplum. Çocuklar ve toplumlar birlikte büyür. Biz çeşitli ve farklı geçmişlerden gelen tüm ailelerin  “bilim + teknoloji + kültür” ortamlarında etkileşimlerini zenginleştirerek toplumu güçlendirme rolümüzü önemsiyoruz.
  • Enerji. Biz çağımızda hem ülkemiz hem de dünya için enerji kaynaklarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nde gelecekteki enerji teknolojisi ile ilgili eğitim olanaklarına vurgu yapılması gerektiğine inanıyoruz.
  • Tarih. Bilim ve teknoloji ile ilgili müze etkinliklerinde, ülkemiz de dahil dünya tarihindeki bilim insanları ve mucitlerden çocuklarımızın önemli ilhamlar alabileceğini düşünüyoruz.
  • Güven. Biz hizmet sunarken çocuklar için sağlıklı ve güvenli ortamlarda doğru ve anlamlı bilgi sunma sorumluluğuna sahibiz. Ayrıca sağlanan finansal destekler için tüm paydaşlarımıza hesap verebilir olmayı önemsiyoruz.

İşbirliği. Biz okullar, öğretmenler ve öğretmen eğitim kurumları ve üniversitelerle etkin bir işbirliği içinde tasarlanan çeşitli faaliyetlerin müze ve eğitim kampüsü ortamında toplumun geniş kesimlerine sunulmasının önemli olduğuna inanıyoruz.

Paylaşım. Biz deneyimlerimizi, müzedeki eserlerimizi ve personelimizin birikimlerini; bulunduğumuz şehirde,  ülkede ve dünyadaki tüm çocuk ve aileleri olumlu yönde etkileyebilecek özellikte her türlü paylaşımda bulunmaya hazırız.

Kaynak Yaratma. Biz müzenin toplum üzerindeki etkisinin daha da güçlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli şekillerde destek sağlayan dinamik partnerler aramanın, başka kurum ve organizasyonlarla işbirliği yapmanın önemine inanıyoruz.

Fırsat Eşitliği. Çeşitli yönlerden merkeze ulaşım imkânları kısıtlı ve engelli çocuklarımızın Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü etkinliklerden yararlanabilmesi için çeşitli kurumlarla işbirliği içinde her türlü desteğin sağlanmasının ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. 


DANIŞMANLARIMIZ