HAKKIMIZDA

Edirne Çocuk Müzesine Hoşgeldiniz!

Misyonumuz

Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nün misyonu, çocuklara ve ailelere bilim, sanat ve toplumla ilgili eğlenceli oyunlar, ilham verici sergiler ve çocukların bireysel farklılıklarına göre çeşitli keşfetme etkinliklerini içeren programlar sunarak çocukların merak duygularını ateşleyip hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektir. Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nün misyonunun önemli bir boyutu çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri zengin ortamlar yaratmaktır.

 

Vizyonumuz

Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nün vizyonu, her yaştaki çocuğumuza yenilikçi öğrenme ortamları sunarak onların potansiyellerini açığa çıkarmalarını sağlamak için aile, okul, bilim insanları, sanatçılar ve çeşitli toplum liderleri arasında etkin bir iletişim merkezi haline gelerek Türkiye’de ki merkezler arasında lider olmaktır. Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nün 21. yüzyılda ulusal ve küresel problemlere yenilikçi, sağduyulu çözümler üretebilen, bilgiye ve öğrenme aşkına değer veren nesiller yetiştirmeye kendini adamıştır.

 

İlke ve Değerlerimiz

1. Oyun. Biz oyun ve eğlenmenin, çocukların hayatı ve doğayı öğrenmede kendine özgü özel bir yeri olduğuna inanıyoruz. Çocuklar oyun oynarken duyma, görme, dokunma gibi çeşitli duyularıyla algılama fırsatları yakalayarak deneyimsel olarak daha kolay öğrenebilirler.

2. Çocuk-Aile. Biz, çocukların ve ailelerin bilim-teknoloji, sağlık ve refah, kültür ve sanat gibi alanlarda çeşitli deneyimleri birlikte yaşayarak önemli kazanımlar edineceklerine inanıyoruz.

3. Bireysel Farklılıklar. Biz, Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü için zenginleştirilmiş eğitim programları geliştirilirken ve uygulanırken çocukların yaş, ilgi, yetenek ve ihtiyaç gibi bireysel farklılıklarını dikkate alarak okullarındaki eğitim programlarını tamamlayıcı ve destekler nitelikte olmasına önem veriyoruz.

4. Eğitim. Biz, her öğrencinin araç-gereç kullanarak fiziksel olarak aktif olmalarının yanı sıra onların zihinsel olarak da aktif olmalarını sağlayacak etkileşimli ve sorgulayıcı yaklaşımlarla verilen eğitime ulaşma hakkı olduğuna inanıyoruz. Ancak böyle bir eğitimle öğrenme aşkı geliştirilebilir, yaratıcı ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirebiliriz.

5. Bilim. Biz sadece bilgili bireyler değil, bilimle ilgili anlayışları gelişmiş ve bilimin değerini takdir eden bireyler yetiştirmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Çocukların mümkün olan en erken yaştan itibaren bilimle ilgili çeşitli öğrenme ortamlarında bulunması onların doğal meraklarının gelişmesi açısından çok önemlidir.

6. Toplum. Çocuklar ve toplumlar birlikte büyür. Biz çeşitli ve farklı geçmişlerden gelen tüm ailelerin “bilim + teknoloji + kültür” ortamlarında etkileşimlerini zenginleştirerek toplumu güçlendirme rolümüzü önemsiyoruz.

7. Enerji. Biz çağımızda hem ülkemiz hem de dünya için enerji kaynaklarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nde gelecekteki enerji teknolojisi ile ilgili eğitim olanaklarına vurgu yapılması gerektiğine inanıyoruz.

8. Tarih. Bilim ve teknoloji ile ilgili müze etkinliklerinde, ülkemiz de dahil dünya tarihindeki bilim insanları ve mucitlerden çocuklarımızın önemli ilhamlar alabileceğini düşünüyoruz.

9. Güven. Biz hizmet sunarken çocuklar için sağlıklı ve güvenli ortamlarda doğru ve anlamlı bilgi sunma sorumluluğuna sahibiz. Ayrıca sağlanan finansal destekler için tüm paydaşlarımıza hesap verebilir olmayı önemsiyoruz.

10. İşbirliği. Biz okullar, öğretmenler ve öğretmen eğitim kurumları ve üniversitelerle etkin bir işbirliği içinde tasarlanan çeşitli faaliyetlerin müze ve eğitim kampüsü ortamında toplumun geniş kesimlerine sunulmasının önemli olduğuna inanıyoruz.

11. Paylaşım. Biz deneyimlerimizi, müzedeki eserlerimizi ve personelimizin birikimlerini; bulunduğumuz şehirde, ülkede ve dünyadaki tüm çocuk ve aileleri olumlu yönde etkileyebilecek özellikte her türlü paylaşımda bulunmaya hazırız.

12. Kaynak Yaratma. Biz müzenin toplum üzerindeki etkisinin daha da güçlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli şekillerde destek sağlayan dinamik partnerler aramanın, başka kurum ve organizasyonlarla işbirliği yapmanın önemine inanıyoruz.

13. Fırsat Eşitliği. Çeşitli yönlerden merkeze ulaşım imkânları kısıtlı ve engelli çocuklarımızın Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü etkinliklerden yararlanabilmesi için çeşitli kurumlarla işbirliği içinde her türlü desteğin sağlanmasının ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

SWOT Analizi

1) Güçlü Yönler

a) Misyon
– Oyun ve drama yoluyla öğrenmeye odaklanarak çocuklara ve ailelere ilham verici ve eğlenceli deneyimleri paylaşabilecekleri zengin ortamları sunma misyonu
– Belirlenmiş hedeflere ve bu hedeflere ulaşmak için eylem planı sunma misyonu,
– Yenilikçi yollarla çocuk eğitim programları içinde bir boşluğu doldurarak topluma farklı bir müze konsepti sunma misyonu

b) Sergiler ve Programlar
– Toplumdaki çocukların merak ve hayal güçlerini ateşleyerek onların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiren sergi, program ve faaliyetler sunması,
– Ellerim işliyor (hands-on) ve zihnim işliyor (minds-on) felsefesini benimsemesi,
– Geçici sergi programları, üyelik programları, yaz ve kış okulları, öğretmen eğitimleri,
– Eğitim programlarının ve sergi tasarımlarının yüksek kalitesinin ziyaretçi merkezli olması,
– Yaratıcı, interaktif, eğlenceli ve sürekli gelişen ve uzman personelle ve ziyaretçi girişi ile organik büyümesi,

c) Toplum
– Türkiye’nin ve Balkanların en büyük merkezi olması,
– Aylık yüksek ziyaretçi girişi,
– Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nün Edirne ve komşu iller ile simbiyotik bir ilişkisinin olması. Toplumu güçlendirir, yerel hükümet ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından tutarlı destek alır ve destek almaya teşvik eder,
– Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nün, yerel kurumlar arasında katılım kültürün oluşumunda etkili bir iletişim sağlaması,
– Şehrin kültürel kimliğine katkıda bulunması,
– Üniversite, STK ve okullar gibi çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek bulması,

ç) Fiziksel Mekan
– Şehir merkezinde olması,
– Kaliteli ve benzersiz öğrenme araçları, keşif alanları ve öğrenme atölyeleri sunması,
– Estetik ve bakımlı olması,
– Her eğitim programının tematik alanlarla desteklenmesi,

d) Paydaşlar
– Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü Yönetim Kurulu stratejik planlamanın önemini anlayan ve bu çabaları destekleyen bir yenilik stratejisi geliştirmesi,
– Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nü destekleyen küçük ama kararlı bir potansiyel verici tabanının olması,
– Gönüllülük fırsatlarında büyük toplulukların ilgisinin olması,
– Üniversitelerin müze, tiyatro, bilim ve bilim eğitimi gibi çeşitli disiplinlerde uzaman bilim insanlarından ve deneyimli öğretmenlerden destek alması,

e) İç Kültür
– Personel üyelerinin toplum üzerinde Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nün etkisini arttırmak için risk almaya hazır olması,
– Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nde ki personel arasında uygulamalardaki çeşitli fikirlerin etkili bir şekilde paylaşımına izin veren sağlıklı bir iletişim olması,
– Edirne Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nde çalışan personelin mesleki gelişimleri için ulusual ve uluslararası düzeyde eğitim fırsatlarına sahip olması,

2) Zayıf Yönler
a) Kurumun Yeni Olması
– Kurumun tarihsel kayıtlarındaki derinlik eksikliği çeşitli eğilim noktalarındaki (gelişim, ekonomi vb.) kabiliyetini engellemesi,
b) Gönüllüler
– Tam kapasite potansiyelli gönüllülerin kullanılamaması,
c) Sergi
– Yaratıcı sergi seyehatleri için henüz sponsora sahip olmadığından finansman ve planlama çerçeve eksikliğinin olması, girişim riskliliğini arttırması,
ç) Pazarlama
– Maksimum görsel/reklam kapasitesinin kullanılamaması,

3. Fırsatlar
a) Pazarlama
– Kitleye en iyi oyun yöntemlerinin ve bilimsel etkinliklerin ne olduğunu gösteren pazarlama seçeneklerinin değerlendirilmesi. En iyi yatırım reklam panoları mıdır?
– İşbirlikçi fırsatların yanısıra reklam sunma kapasitesinin olması,
– Beklenmedik pazarlama fırsatları için esnek bir pazarlama bütçesine izin vermesi,
– Sosyal ağ, blog ve web siteleri aracılığıyla pazarlamaya odaklanması,
– Değişime açık olması,
– Öğretmen eğitimi ortağı olması,
– Bilim-teknoloji-mühendislik-matematik alanlarında iş ortaklığına izin vermesi,
– Gönüllülük ve bağış kullanımını sağlaması,
– Eğitim kurumlarında bire bir tanıtım imkanına sahip kadronun olması,

b) Finans
– Bağış alınması ve uzun vadeli yatırım stratejisinin geliştirilmesi gerekliliği,
– Mevcut bağışçıları korumak ve genel sayının arttırılması,
– Küçük işletme dönor desteklerinin araştırılması,
– Diğer merkez ve topluluklar ile işbirliğinin yapılması,
– Güçlü bir toplum inşaası ile gruplara odaklanmış programlar sunabilmesi,

4. Tehditler
a) Yardımcı olmayan yerel yönetimler ve kuruluşlar yukarıda belirtilen fırsatları bozabilir.

 

 

MÜZEMİZ
EDİRNE ÇOCUK MÜZESİ TANITIM VİDEOSU

DANIŞMA KURULUMUZ

  Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan

  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Müze Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan
  Prof. Dr. Fatma Bıkmaz

  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Fatma Bıkmaz
  Prof. Dr. Müge Artar

  Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü - Müze Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı

  Prof. Dr. Müge Artar